RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Anest Glyn

Anest Glyn

Proffil

Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn 2015 gyda Gradd yn y Gyfraith a Chymraeg gan gwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer a Gradd Feistr yn y Gyfraith yn 2016. Ymunodd Anest gydag R. Gordon Roberts Laurie & Co yn 2016.

Ar hyn o bryd mae Anest yn ymdrin ag ystod eang o feysydd gan gynnwys Ymgyfreithiad, Niwed Personol, Profiant a Thrawsgludo.

Mae Anest yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf ac yn gallu cynorthwyo cleientiaid drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn ei hamser hamdden mae Anest yn mwynhau chwaraeon o bob math yn arbennig pêl-droed, a threulio amser gyda'i theulu a’i ffrindiau.