RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefndir

Cyfieithiad i ddilyn...

Sefydlwyd R. Gordon Roberts Laurie & Co yn niwedd y 19eg Ganrif ar Hugain gan R. Gordon Roberts, cyfreithiwr o ardal Llangefni. Yn 1984, fe gyfunodd R. Gordon Roberts gyda chwmni Laurie & Company i ffurfio R. Gordon Roberts Laurie & Company.

Yn 2008, fe ymgorfforwyd cwmni Michael J Parry yng Nghricieth i’r cwmni.

Yr ydym yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau cyfreithiol yng Ngwynedd ac ar Ynys Mon.
Gall ein tîm o gyfreithwyr profiadol ddefnyddio eu harbenigedd fel aelodau o baneli amrywiol o Gymdeithas y Gyfraith i roi’r gwasanaeth gorau i’n cleientiaid.

Gall y cwmni gynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog ac mae’r cwmni yn falch o fedru gwasanaethu drwy gyfrwng y Gymraeg pryd bynnag fo’r client yn dymuno hynny.