RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflogaeth

Mae cyfraith Cyflogaeth yn esblygu’n gyson. Os ydych yn gyflogwr sydd angen cyngor ar sut y gall eich busnes ymdopi gyda’r holl newidiadau hyn yn effeithiol ac effeithlon, mi fydd ein cyfreithwyr yn hapus i’ch cynorthwyo.

Gallwn ddrafftio contractau, polisïau a gweithdrefnau sydd yn gweddu at eich busnes, ac sydd hefyd yn cyd-fynd gyda’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Os oes anghydfod wedi codi, gall ein cyfreithwyr cyflogaeth gynghori a chynrychioli cyflogwyr a chyflogai. Os oes cyflogaeth yn cael ei derfynu, mae gennym brofiad o gynrychioli cleientiaid gyda ‘Chytundebau Setliad’ ac achosion Tribiwnlys Cyflogaeth.

 

Ein Cyfreithwyr Cyflogaeth

Lloyd Williams

Lloyd Williams

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Anest Glyn

Anest Glyn

Cyfreithiwr