RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dylan Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Meysydd Arbenigol: Gofal Plant

Rhif Ffôn: 01248 722215; 01407 762204

Cyfeiriad E-bost: dylanljones@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir: Llangefni a Chaergybi

person example photo

Proffil

Ymunodd Dylan â’r cwmni yn 2000 wedi cwblhau cyfnodau o weithio i Gynulliad Cymru a’r Tŷ Cyffredin. Cafodd ei dderbyn yn gyfreithiwr yn 2003. Mae Dylan wedi datblygu profiad eang ym maes Cyfraith Plant gan gynrychioli rhieni, neiniau a theidiau, plant a Gwarcheidwaid yn Llysoedd Sirol ac Uchel Lysoedd Achosion Teulu.

Mae Dylan wedi bod yn gyfrifol am achosion gofal cymhleth yn ymwneud â thystiolaeth feddygol ac yn rheolaidd yn cael ei gyfarwyddo i gynrychioli CAFCASS Cymru.

Mae Dylan yn aelod o Gynllun Achrediad Plant Cymdeithas y Gyfraith. Ef yw cynrychiolydd Cymru ar Is-bwyllgor Cyfraith Plant Cymdeithas y Gyfraith. Mae hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru ar Bwyllgor Cymdeithas y Gyfraith Cymru ac ef yw Ysgrifennydd Anrhydeddus Sefydliad Cyfraith Cymru. Mae Dylan yn gyn Ysgrifennydd Cymdeithas Cyfreithwyr Gwynedd, swydd a wnaeth am 10 mlynedd. Mae ef yn gyn-Lywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Gwynedd.

Yn ei oriau hamdden, mae Dylan yn mwynhau gwleidyddiaeth a chic-baffio.