RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiddo Masnachol

Mae gennym arbenigedd eang mewn trawsgludo eiddo masnachol a gallwn ddrafftio a chynghori ar brydlesi busnes cymhleth pan fo’r angen. Gan ein bod wedi ein lleoli mewn ardal wledig, mae gennym hefyd brofiad eang o ddelio gyda thrawsgludiadau sy’n ymwneud â ffermydd, tir amaethyddol a thenantiaeth amaethyddol.

 

Ein Cyfreithwyr Eiddo Masnachol

Huw Redvers Jones

Huw Redvers Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Manon E Roberts

Manon E. Roberts

Cyfarwyddwr

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Cyfarwyddwr Cysylltiol