RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Elliw Jones

Cyfreithiwr

Meysydd Arbenigol: Ymgyfreithiad a Chyfraith Sifil; LPA and Court ofProtection; Niwed Personol; Trawsgludo; Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau; Masnach

Rhif Ffôn: 01248 722215; 01407 830400

Cyfeiriad E-bost: elliwjones@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir: Llangefni

Elliw Jones

Proffil

Mae Elliw wedi geni a’i magu ym Môn ac yn rhugl yn y Gymraeg. Graddiodd gyda Gradd BSc mewn Dyluniad Cynnyrch o Brifysgol Bangor yn 2011 gan fynd ymlaen i gwblhau'r GDL a’r LPC ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer gan raddio gyda Gradd Meistr yn y Gyfraith a Busnes yn 2017.

Ymunodd â R. Gordon Roberts Laurie a’i Gwmni yn Awst 2017 fel Cyfreithiwr dan Hyfforddiant. Mae Elliw ar hyn o bryd yn magu profiad ym meysydd Trawsgludo, Ewyllysiau a Phrofiant ac yn edrych ymlaen at gychwyn ym meysydd Ymgyfreithiad yn y flwyddyn nesaf.