RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Huw Redvers Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Meysydd Arbenigol: Trawsgludo; Atwrneiaeth Arhosol a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus; Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau; Landlord a Thenant a Masnach

Rhif Ffôn: 01248 722215; 01248 810210

Cyfeiriad E-bost: hrjones@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir: Llangefni a Biwmares

Huw Redvers Jones

Proffil

Daeth Huw yn bartner yng Nghwmni R. Gordon Roberts Laurie yn 2008 wedi cwblhau ei gwrs Ymarfer Cyfraith. Cyn hynny, roedd Huw yn Gymrawd o Sefydliad Swyddog Gweithredol Cyfreithiol ac ymunodd â’r cwmni yn 1998.

Huw yw pennaeth yr Adran Trawsgludo ac arweiniodd y cwmni i gyflwyno prosesau a dulliau gofynnol i sicrhau Achrediad Cynllun Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith.

Mae gan Huw brofiad eang ym meysydd gwaith annadleuol gan gynnwys gwaith yn ymwneud â thrawsgludo, tenantiaethau, Ewyllysiau a phrofiant a chynghori cleientiaid oedrannus.

Mae Huw yn seiclwr brwd a gymrodd ran yng nghystadleuaeth ETAP Eryri yn ddiweddar. Mae Huw hefyd yn aelod o Glwb Rygbi Llangefni ac yn Gadeirydd Llywodraethwyr yn ei ysgol gynradd leol.