RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso

Cwmni cyfreithiol wedi ei leoli ar Ynys Môn yw R. Gordon Roberts Laurie & Co. Mae’r cwmni yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol ac effeithiol i’n holl gleientiaid.

Yr ydym yn gwneud ein gorau i wrando ar eich pryderon, gan ystyried eich anghenion bob tro a chanolbwyntio ar y canlyniad gorau i chi.

Mae ein prif swyddfa wedi ei lleoli yn Llangefni ac mae gennym hefyd gangen brysur iawn ym Miwmares. Yn 2015, fe gyfunodd y cwmni gyda chwmni sefydlog TR Evans Hughes & Co ac mae gennym bellach swyddfa ychwanegol yng Nghaergybi. Mi fydd y canghen yng Nghaergybi yn parhau i fasnachu fel TR Evans Hughes & Co ac mae’r cyfuniad hwn o fudd i’n cleientiaid gan ein bod bellach yn medru darparu arbenigaeth gyfreithiol mewn mwy o leoliadau o amgylch Ynys Môn.

Yr ydym hefyd yn deall nad yw hi’n bosib i rai cleientiaid ymweld ag un o’n swyddfeydd am wahanol resymau. Mae ein cyfreithwyr felly yn hapus i drefnu i ymweld â chleientiaid gartref pan fo’r angen.

Coronafeirws (Covid-19)

Yn sgîl cyngor y llywodraeth bydd ein swyddfeydd wedi cau i’r cyhoedd, a bydd dim apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael tan rybudd pellach. Ein blaenoriaeth yw Iechyd ein staff a’n cleientiaid. Bydd presenoldeb staff yn parhau yn ein swyddfeydd , ond ar raddfa lai. O dan yr amgylchiadau hyn, ni fydd yn bosib derbyn nag ateb galwadau ffôn, ond rydych yn cael eich gwahodd i gysylltu drwy e-bost - ac mae manylion e-bost y cyfreithwyr ar gael ar y wefan hon.

Mae pob swyddfa hefyd hefo cyfeiriad e-bost ei hun:

Llangefni: reception@rgrl.co.uk
Caergybi: office@treh.co.uk
Biwmares: Beaumaris@rgrl.co.uk

Rydym hefo systemau TG mewn lle i alluogi ein cyfreithwyr a staff cynorthwyol i weithio o du allan y swyddfeydd i alluogi nhw barhau pob achos cyfreithiol ar ran ein cleientiaid.