RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

John Rhys Cwyfan Hughes

Rhys Cwyfan Hughes

Proffil

Astudiodd Rhys y Gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Wedi hynny, mynychodd Goleg y Gyfraith, Christleton, Caer gan gwblhau'r cwrs addysg broffesiynol. Gwnaeth ei erthyglau gyda Chwmni T. R. Evans, Hughes, Caergybi cyn ei dderbyn fel Cyfreithiwr ar Restr y Cyfreithwyr ym mis Ebrill 1983. Parhaodd gyda Chwmni T. R. Evans, Hughes fel Cyfreithiwr cynorthwyol, gan ddod maes o law yn Bartner. Mae Rhys bellach yn un o Gyfarwyddwyr y Cwmni.

Mae Rhys yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n gyn Ysgrifennydd Cymdeithas Cyfreithwyr Gwynedd. Mae, ers mis Medi 2009, yn aelod o Gynllun Achredu Teulu Cymdeithas y Gyfraith. Mae’n gyn aelod o Banel Niwed Personol a Chyfreithiwr Troseddol ar Ddyletswydd Cymdeithas y Gyfraith. Yn ei amser hamdden, mae Rhys yn gitarydd brwd mewn amrywiol arddulliau ac yn gasglwr offerynnau cerdd.

Mae Rhys wedi ei leoli yn ein swyddfa yng Nghaergybi, Ynys Môn ac mae yn mynychu ein swyddfa yn Amlwch, Ynys Môn yn wythnosol.

Meysydd arbenigol: