RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

Julie Burnard

Rheolwr Practis

Rhif Ffon: 01248 722215

Cyfeiriad E-bost: jules@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir : Llangefni / Beaumaris / Holyhead

Anest Glyn

Proffil

Ymunodd Jules â’n cwmni ym mis Tachwedd 2023, gan ddod â phrofiad helaeth o ddiwydiannau a reoleiddir, gyda ffocws ar gydymffurfiaeth ariannol a rheoli busnes. Mae ei harbenigedd yn ymwneud â llywio tirweddau rheoleiddio cymhleth, sicrhau bod sefydliadau yn cadw at safonau cyfreithiol, a gweithredu strategaethau cydymffurfio effeithiol.

Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Caer, yn ddiweddar enillodd ei Meistr yn y Gyfraith (LLM) o Brifysgol John Moores Lerpwl. Mae'r addysg gyfreithiol uwch hon wedi dyfnhau ei dealltwriaeth o fframweithiau cyfreithiol a gofynion rheoliadol.

Yn wreiddiol o Ogledd Cymru ac mae Jules yn mwynhau treulio amser o yn yr awyr agored gyda’i theulu a mynd allan ar y dŵr yn rhwyfo pryd bynnag y bo modd.