RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Proffil

Wedi astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, cymhwysodd Meurig fel Cyfreithiwr yn 2015 gan ymuno â RGRL yn 2017. Mae’n arbenigo ym meysydd Eiddo, Ewyllysiau a Phrofiant, Atwrneiaeth Arhosol ac Ymgyfreithiad Cyffredinol.

Mae Meurig yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg fel y dymunir gan y cleient. Mae wedi ei leoli yn ei swyddfa yng Nghaergybi.