RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Niwed Personol

Os ydych wedi dioddef unrhyw anaf, mi fyddwn yn hapus i drafod y mater gyda chi a’ch cynghori ar unrhyw hawliad a allai gael ei wneud. Gallwn eich cyfarfod a chael apwyntiad wyneb yn wyneb er mwyn ystyried eich tebygolrwydd o lwyddo. Os ydym yn cytuno i weithredu ar eich rhan, cewch wybod bob tro pwy yw’r cyfreithiwr sydd yn gyfrifol am eich achos a gallwch siarad gyda’r person hwnnw drwy gydol y broses.

Ar ddechrau eich achos, mi fyddwn yn ystyried opsiynau ariannu gwahanol gyda chi megis cytundebau ‘dim ennill, dim ffi.’ Os mai dyna’ch dewis, fe fyddwn yn defnyddio termau Cymdeithas y Gyfraith sydd yn anelu i gael cydbwysedd deg rhwng cleientiaid a chyfreithwyr mewn achosion niwed personol.

 

Ein Cyfreithwyr Niwed Personol

Lloyd Williams

Lloyd Williams

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Huw Griffiths

Huw Griffiths

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

John Rhys Cwyfan Hughes

John Rhys Cwyfan Hughes

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Anest Glyn

Anest Glyn

Cyfreithiwr