RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Egan

Ymgynghorwr / Cyfreithiwr

Meysydd Arbenigol: Trawsgludo; Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau

Rhif Ffôn: 01248 810210; 01248 722215

Cyfeiriad E-bost: peteregan@rgrl.co.uk

Swyddfeydd y mynychir: Biwmares a Llangefni

Peter Egan

Proffil

Symudais i Fôn yn 1985 pan oeddwn yn arbenigol ym meysydd Trosedd, Teulu, Trawsgludo ac ychydig o Brofiant am oddeutu 22 mlynedd. Wedi hynny rwyf wedi bod yn arbenigo mewn gwaith Trawsgludo tai a masnach, Atwrneiaeth Arhosol a gwaith Profiant.