RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pŵer Atwrniaeth Arhosol a’r Llys Gwarchod

Efallai eich bod am sicrhau y gallai aelodau agos o’r teulu neu ffrindiau eich cynorthwyo drwy wneud penderfyniadau pwysig ar eich rhan os yw’ch iechyd yn dirywio yn y dyfodol. Drwy ddewis creu Pŵer Atwrniaeth Arhosol, gallwch benderfynu pwy all gamu mewn ar eich rhan yn y cyfnodau anodd hyn a rhoi’r awdurdod iddynt ddelio gyda’ch materion pan fo’r angen.

Os ydych yn bryderus ynglŷn â ffrind neu aelod o deulu, sydd â’u hiechyd wedi dirywio’n barod, gallwn gynghori a chynorthwyo gyda cheisiadau i’r Llys Gwarchodol gan wneud ein gorau i ddatrys anawsterau mewn modd sensitive ac ystyrlon.

 

Ein Cyfreithwyr Pŵer Atwrniaeth Arhosol a Llys Gwarchodol

Huw Redvers Jones

Huw Redvers Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Huw Griffiths

Huw Griffiths

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

John Rhys Cwyfan Hughes

John Rhys Cwyfan Hughes

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Manon E Roberts

Manon E. Roberts

Cyfarwyddwr Cysylltiol

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Cyfreithiwr

Anest Glyn

Anest Glyn

Cyfreithiwr

Elliw Jones

Elliw Jones

Cyfreithiwr