RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Trawsgludo

Mae gan R. Gordon Roberts Laurie & Co flynyddoedd helaeth o brofiad o ddelio gyda phrynu a gwerthu eiddo preswyl. Cewch wasanaeth personol gan gyfreithiwr, nid ydym yn dibynnu ar weithwyr achos i brosesu’r achos. Yn R Gordon Roberts Laurie & Co, yr ydym yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth personol gan ddefnyddio’r meddalwedd Trawsgludo fwyaf modern er mwyn sicrhau fod y broses o brynu a gwerthu eich cartref mor ddi-staen â phosib.

Mae ein harbenigedd yn y maes hwn o’r Gyfraith a’r ansawdd a’r safon uchel yr ydym yn ymfalchïo ynddo yn cael ei adlewyrchu yn ein haelodaeth o Gynllun Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith. R. Gordon Roberts Laurie & Co oedd y cwmni cyfreithiol cyntaf yn Ynys Mon a Gwynedd i gael y gydnabyddiaeth hon.

Yr ydym yn aelodau o baneli o nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu sydd yn aml yn hwyluso ein gwasanaethau mewn Trawsgludiadau.

Mae gennym hefyd arbenigedd eang mewn eiddo masnachol a gallwn ddrafftio a chynghori ar brydlesi busnes cymhleth pan fo’r angen. Gan ein bod wedi ein lleoli mewn ardal wledig, mae gennym hefyd brofiad eang o ddelio gyda thrawsgludiadau sy’n ymwneud â ffermydd, tir amaethyddol a thenantiaeth amaethyddol.

 

Ein Cyfreithwyr Trawsgludo

Huw Redvers Jones

Huw Redvers Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

John Rhys Cwyfan Hughes

John Rhys Cwyfan Hughes

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Huw Griffiths

Huw Griffiths

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Manon E Roberts

Manon E. Roberts

Cyfarwyddwr

Peter Egan

Peter Egan

Ymgynghorwr / Cyfreithiwr

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Cyfarwyddwr Cysylltiol

Anest Glyn

Anest Glyn

Cyfreithiwr

Niamh

Niamh O'Toole

Cyfreithiwr