RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgyfreitha a Chyfraith Sifil

Mae gennym dîm ymgyfreitha cryf a phrofiadol iawn, sydd yn gallu eich cynorthwyo gydag amrediad eang o faterion sifil gan gynnwys:-

  • Tor-contract;
  • Anghydfod adeiladu;
  • Cwmnïau a Phartneriaethau;
  • Adferiad Dyled;
  • Methdaliad;
  • Esgeulustod;
  • Anghydfod Tai a Ffiniau;
  • Anghydfod Etifeddiaeth a Phrofiant.

Os yw eich hawliad yn un bach neu fawr, fe wnawn ein gorau i gael canlyniad llwyddiannus i chi. Yr ydym bob tro’n ystyried datrysiadau ymarferol ac yn ystyried opsiynau adeiladol a chost-effeithiol, yn hytrach nac ymgyfreitha pan fo hynny yn bosib.

Mi fydd ein ffioedd yn cael eu hamlinellu yn eglur i chi ar ddechrau pob achos, a byddant yn cael eu hadolygu yn barhaus drwy gydol y mater. Mae gennym gyfreithwyr gyda lefelau gwahanol o brofiad ac felly gallwn gynnig ffioedd cystadleuol i gleientiaid er mwyn gweddu i’r lefel o brofiad sydd angen. Yn ddibynnol ar y math o fater, gallwn mewn rai amgylchiadau ystyried cytundebau “dim ennill, dim ffi” gyda’n cleientiaid.

Ein Cyfreithwyr Ymgyfreitha a Chyfraith Sifil

Lloyd Williams

Lloyd Williams

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Huw Griffiths

Huw Griffiths

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

John Rhys Cwyfan Hughes

John Rhys Cwyfan Hughes

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Cyfreithiwr

Anest Glyn

Anest Glyn

Cyfreithiwr

Elliw Jones

Elliw Jones

Cyfreithiwr